Attestazioni OIV o struttura analoga

Riferimento normativo della pagina Attestazioni OIV o struttura analoga: Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n.  150/2009.